Odstąpienie od umowy.

Załącznik nr 2

........................................

[Miejscowość, data]

........................................

[Imię i nazwisko Konsumenta]

........................................

........................................

........................................

[Adres konsumenta]

MIAH Rafał Moszczyński

ul.Nowa 31

25-376 Kielce

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja .............................................................................

[imię i nazwisko Konsumenta]

zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od

umowy sprzedaży................................................................................................

[nazwa towaru]

zawartej w dniu.................................................................................................

[data zawarcia umowy]

..........................................

[podpis Konsumenta]

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów